Zaznacz stronę

Głównym zadaniem systemów oddymiania jest usuwanie produktów spalania podczas pożaru – w szczególności żrących i zagrażających życiu dymów z druk ewakuacyjnych.

Systemy oddymiania

Czas ewakuacji osób z płonącego budynku liczony jest w sekundach. Ogień zapala się szybko, a dym – która również jest bardzo poważnym zagrożeniem – rozprzestrzenia się szybciej niż ogień. Naturalną reakcją na ogień jest ucieczka. Trudno jednak szybko uciec z dużych lub wysokich budynków, tuneli i podziemnych konstrukcji. Ucieczka przed pożarem nie jest możliwa dla osób niepełnosprawnych fizycznie, niektórych pacjentów szpitala (ciężko chorych lub operowanych), więźniów itp. W takich przypadkach systemy oddymiania zapewniają niezbędną ochronę.

Według statystyk w przypadku pożaru najniebezpieczniejsze są sytuacje w których występuje brak otwartego ognia, wysokie temperatury oraz tlenek węgla, który jest bardzo niebezpieczny dla życia ludzi i w 90% przypadków powoduje śmierć. Ponadto paląca się przestrzeń nie tylko powoduje uduszenie, ale także znacznie zmniejsza widoczność, powodując dezorientację i panikę. Prawidłowe działanie systemu oddymiającego mogłoby znacznie ułatwić nie tylko ewakuację oraz obniżyć temperaturę w płonącym obiekcie. W przypadku pożaru w pomieszczeniach zamkniętych temperatura niekiedy wzrasta do 1000 ° C.

Systemy oddymiania wchodzące w skład dowolnego zespołu elementów pożarowych w budynku to sterowane automatycznie lub ręcznie techniczne systemy wentylacji nawiewno-wywiewnej. 

Termin „usuwanie dymu” ma szerokie znaczenie. To czujka dymu, zastosowanie wentylatora i otwierane okna, wyłazy dachowe, klapy dymowe oraz wszelkiego rodzaju metody kontrolowania lub eliminowania drogi rozprzestrzeniania się dymu, a także zastosowanie materiałów i konstrukcji o odpowiednich właściwościach fizycznych. Metody te obejmują głównie różne rozwiązania konstrukcyjne, takie jak napowietrzanie oddymiające czy mechaniczny system oddymiania, a także izolację przeciwpożarową pomieszczeń.

Ewakuacja osób podczas pożaru

Normy i przepisy przeciwpożarowe dotyczące czasu ewakuacji osób z różnych typów budynków są zróżnicowane w zależności od wielu czynników, takich jak rodzaj budynku, jego wielkość, przeznaczenie, a także krajowe i lokalne regulacje. Poniżej ogólne porównanie czasu ewakuacji dla różnych rodzajów budynków, opartą na typowych międzynarodowych standardach.

Rodzaj budynkuMaksymalny czas ewakuacjiDodatkowe uwagi
Biurowce2-4 minutyZależy od liczby pięter i dostępności dróg ewakuacyjnych
Szkoły2-3 minutyPriorytet dla szybkiej ewakuacji uczniów
Szpitale3-6 minutDłuższy ze względu na pacjentów z ograniczoną mobilnością
Hotele2-4 minutyZależne od liczby pięter i rozmieszczenia pokoi
Centra handlowe3-5 minutZależne od wielkości i rozmieszczenia wyjść
Obiekty przemysłowe2-6 minutZależy od rozmiaru i charakteru pracy
Mieszkania wielorodzinne2-3 minutyZależne od liczby pięter i rozmieszczenia mieszkań
Porównanie czasu ewakuacji dla różnych rodzajów budynków

Czas ewakuacji w zależności od wielkości budynku i rozmieszczenia wyjść ewakuacyjnych. Teraz skupimy się na dwóch kluczowych aspektach: liczbie pięter (jako miarę wielkości) oraz rozmieszczeniu wyjść (w kontekście ich dostępności i efektywności).

Rodzaj budynkuLiczba pięterRozmieszczenie wyjśćPrzybliżony maksymalny czas ewakuacji
Biurowce1-5Centralne + peryferyjne2-3 minuty
6-10Centralne + peryferyjne3-4 minuty
10+Centralne + peryferyjne4-6 minut
Szkoły1-2Rozproszone2-3 minuty
3+Rozproszone3-4 minuty
Szpitale1-3Specjalistyczne, rozproszone3-4 minuty
4+Specjalistyczne, rozproszone4-6 minut
Hotele1-5Centralne + peryferyjne2-3 minuty
6-10Centralne + peryferyjne3-4 minuty
10+Centralne + peryferyjne4-6 minut
Centra handlowe1-2Rozproszone3-4 minuty
3+Rozproszone4-5 minut
Obiekty przemysłowe1-2Rozproszone2-4 minuty
3+Rozproszone4-6 minut
Mieszkania wielorodzinne1-5Rozproszone2-3 minuty
6+Rozproszone3-4 minuty
Czas ewakuacji w zależności od wielkości budynku i rozmieszczenia wyjść ewakuacyjnych

Czas ewakuacji w zależności od liczby pięter i dostępności dróg ewakuacyjnych. Teraz skupiamy się na kombinacji tych dwóch kluczowych aspektów: liczby pięter (która wpływa na czas potrzebny do opuszczenia budynku) oraz dostępności dróg ewakuacyjnych (która determinuje, jak szybko ludzie mogą bezpiecznie opuścić budynek).

Rodzaj budynkuLiczba pięterDostępność dróg ewakuacyjnychPrzybliżony maksymalny czas ewakuacji
Biurowce1-3Wysoka (wiele wyjść)2-3 minuty
4-7Średnia (ograniczone wyjścia)3-4 minuty
8+Niska (mało wyjść)4-6 minut
Szkoły1-2Wysoka2-3 minuty
3-4Średnia3-4 minuty
5+Niska4-5 minut
Szpitale1-3Wysoka3-4 minuty
4-6Średnia4-5 minut
7+Niska5-7 minut
Hotele1-3Wysoka2-3 minuty
4-7Średnia3-4 minuty
8+Niska4-6 minut
Centra handlowe1-2Wysoka2-4 minuty
3+Średnia4-5 minut
Obiekty przemysłowe1-2Wysoka2-3 minuty
3-4Średnia3-5 minut
5+Niska5-7 minut
Mieszkania wielorodzinne1-4Wysoka2-3 minuty
5-7Średnia3-4 minuty
8+Niska4-6 minut
Czas ewakuacji w zależności od liczby pięter i dostępności dróg ewakuacyjnych

Przeznaczenie systemów oddymiania

Urządzenia do systemów oddymiania mogą być specjalne lub ogólne. Specjalne typy, takie jak wentylatory nadciśnieniowe, są używane tylko w przypadku występowania zadymienia.

Wszystkie urządzenia do usuwania dymu i ciepła są zgodne z wymogami międzynarodowego przepisu UNI 9494, który określa zasady organizacji technicznych elementów nośnych tych ważnych budynków. Liczba urządzeń jest określana w zależności od możliwej ilości dymu, rodzajów konstrukcji i materiałów wykończeniowych, dostępności systemów alarmowych. Wymagania dotyczące procedury ich instalacji są również opisane w odpowiednim dokumencie normatywnym. Posiadacze takich systemów nie powinni zapominać o potrzebie regularnej konserwacji przynajmniej raz w roku oraz bezpośrednio po wystąpieniu zagrożenia, takiego jak pożar.

Czym jest system oddymiania?

Systemy ochrony przed dymem i ich usuwanie mogą być statyczne lub dynamiczne. 

Zastosowanie systemu statycznego oddymiania wiąże się z zatrzymaniem wszystkich wentylatorów w momencie spowolnienia rozprzestrzeniania się dymu.
W systemie dynamicznym, gdy pojawia się dym, wszystkie lub kilka wentylatorów specjalnych nadal działają w trybie normalnym lub specjalnym, tworząc obszary nadciśnienia. Wentylatory w układach dynamicznych można oddzielić w celu usunięcia dymu i dostarczania czystego powietrza pozwala to na wytworzenie nadciśnienia lub wykonywanie obu tych funkcji.

Aktywny system ochrony dymu posiada kilka wentylatorów wyciągowych i stację oczyszczania powietrza, która dostarcza świeże powietrze do pomieszczenia w ilości potrzebnej do prawidłowej cyrkulacji, ponadto umożliwia zastosowanie wymuszonego ciągu. 

Systemy oddymiania są zarówno bardzo wyrafinowane, zawierają wiele przydatnych elementów, jak i niezwykle proste, składającą się w zasadzie z okapu ( klapy dymowej, wyłazu dymowego ), który usuwa zanieczyszczone powietrze z pomieszczenia. 

Najważniejszą częścią systemu chronionego pomieszczenia stanowią czujki pożarowe (automatyczne dymowe, cieplne i ręczne) zawory dymowe, które zapewniają rozpoznawanie powstawania pożaru. Wentylatory wyciągowe i wirniki wentylacyjne zapewniają dopływ świeżego powietrza do szybów wind i klatek schodowych w celu bezpiecznej ewakuacji ludzi. Systemy nawiewu i wentylacji ogólnej obejmują również zawory ognioodporne.

Urządzenia alarmowe są również wymagane do analizy stanu, a w przypadku pożaru dymu system monitoruje wszystkie elementy systemu i dostarcza wspólny sygnał do stacji sterowania (SLM). Jednym z najnowszych osiągnięć są automatyczne otwieracze okien montowane w klapach dymowych, które są bardzo popularne wśród właścicieli domów.

Zasada działania i budowa systemu oddymiania

System oddymiania składa się z fizycznych środków zapewniających dystrybucję powietrza w korytarzach oraz klatkach schodowych, które są drogami ewakuacyjnymi, tak aby dym wydostawał się na zewnątrz przez komin systemu oddymiania lub przez okna dymowe. W tym celu na klatce schodowej montuje się system ciśnieniowy, który wypycha dym na zewnątrz, wytwarzając wystarczające ciśnienie, aby dym nie rozprzestrzeniał się wewnątrz budynku objętego pożarem.

System oddymiania jest kluczowym elementem bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynkach. Poniżej zasada działania i budowa typowego systemu oddymiania.

ElementZasada działaniaBudowa
Detektory dymuWykrywają obecność dymu poprzez czujniki optyczne lub jonizacyjneSkładają się z komory detekcyjnej, źródła światła i fotokomórki
Przepustnice dymoweOtwierają się, by umożliwić wydostanie się dymuSkładają się z ruchomych klap, które są sterowane elektrycznie lub pneumatycznie
Wentylatory oddymiająceUsuwają dym z budynku poprzez wytworzenie ciśnienia powietrzaSkładają się z silnika, łopatek wentylatora i często obejmują system filtracji powietrza
Kanały dymoweTransportują dym do zewnętrznych otworów wylotowychZbudowane z niepalnych materiałów, często izolowane termicznie
Klapy oddymiająceOtwierają się, aby umożliwić wydostanie się dymu na zewnątrz budynkuZawierają ruchome elementy sterowane manualnie lub automatycznie
System sterowaniaKoordynuje działanie całego systemu oddymianiaSkłada się z centralnego panelu sterującego, przewodów i oprogramowania
Zasilanie awaryjneZapewnia działanie systemu w przypadku awarii zasilaniaSkłada się z baterii lub generatorów zapewniających nieprzerwaną pracę systemu
Oznakowanie i sygnalizacjaInformuje o stanie systemu i kieruje ewakuacją w razie pożaruSkłada się z tablic informacyjnych, świateł i syren alarmowych
zasada działania i budowa typowego systemu oddymiania

Z powyższego wynika, że ​​system oddymiania w rzeczywistości składa się z dwóch układów, rzeczywistej emisji dymu i doprowadzenia powietrza.
Technicznie system oddymiania i doprowadzania powietrza składa się z zaworów zamontowanych na kanale lub wirów i wentylatorów do wtłaczania powietrza.

Metody integracji systemów oddymiania

Zgodnie z obowiązującymi standardami siłowniki sterujące instalacjami oddymiania muszą być automatyczne (automatyczne systemy sygnalizacji pożaru lub samoczynne urządzenia gaśnicze) i zdalne.
Dlatego konieczne jest zintegrowanie systemu oddymiania z system zasilania powietrzem oraz systemem przeciwpożarowym i gaśniczym budynku. Dlatego w siłownikach zamontowane są zawory oddymiające i napowietrzające, a wentylatory – z silnikami, których sygnał zasilany jest z
sygnalizacji modułów systemu przeciwpożarowego.

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Automatyczne otwieracze okien ( klapy dymowe, okna dymowe )są używane do wentylacji i oddymiania w przypadkach, gdy użycie konwencjonalnego obiegu cyrkulacji jest niewłaściwe (nie pozwala na wielkość pomieszczenia lub specyfikacje architektoniczne). Architekci, a także strażacy, jednogłośnie zalecają stosowanie czujek przeciwpożarowych i czujek dymu oraz automatycznego systemu wentylacji okien. Elektryczne urządzenia do otwierania okien są uniwersalne i można je montować na już przygotowanych oknach, belkach, oknach a nawet w istniejących świetlikach dachowych. Mogą być stosowane nie tylko jako systemy oddymiania, ale również jako naturalny system wentylacyjny wnętrz (wentylacja dzienna). 

Oceń: