W przepisach przeciwpożarowych wyłazy dachowe pełnią ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa budynku i jego mieszkańców w przypadku pożaru. Służą one jako droga ewakuacji lub jako trasa dostępu dla straży pożarnej.

W zależności od kraju, wyłazy dachowe muszą spełniać określone wymagania, takie jak:

 • odpowiednie rozmieszczenie, aby umożliwić szybką i bezpieczną ewakuację
 • wytrzymałość i trwałość, aby umożliwić bezpieczne korzystanie
 • odporność na pożar, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia

Przepisy przeciwpożarowe różnią się w zależności od kraju, więc zalecane jest, aby zasięgnąć porady specjalisty i zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi wyłazów dachowych.

W przepisach przeciwpożarowych dotyczących wyjść na dach znajdują się wymagania dotyczące bezpieczeństwa i dostępności dróg ewakuacji. Poniżej wymieniono kilka z nich:

 • Dostępność: Wyjścia na dach powinny być łatwo dostępne i oznaczone, tak aby każdy mógł je łatwo znaleźć w razie potrzeby.
 • Bezpieczeństwo: Wyjścia na dach powinny być bezpieczne i wytrzymałe, tak aby zapewniać bezpieczną ewakuację.
 • Projektowanie: Wyjścia na dach powinny być zaprojektowane tak, aby zapewniać bezpieczne i łatwe poruszanie się po dachu w czasie ewakuacji.
 • Ewakuacja: Wyjścia na dach powinny być oznaczone jako drogi ewakuacji i powinny być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Bariery: Wyjścia na dach powinny być wolne od barier, takich jak drzwi lub zamki, które utrudniają lub uniemożliwiają szybką ewakuację.

Te wymagania są ogólne i mogą się różnić w zależności od kraju lub regionu.

wyjście na dach dla Kominiarza
wyjście na dach dla Kominiarza

Wyłazy dachowe często są zintegrowane z klapami dymowymi

Techniczna integracja wyłazów dachowych i klap dymowych polega na połączeniu ich ze sobą, aby zapewnić bezpieczną i skuteczną ewakuację w przypadku pożaru. Poniżej opisano kilka kluczowych aspektów tej integracji:

 • Połączenie: Wyłazy dachowe i klapy dymowe powinny być połączone ze sobą, aby zapewnić bezpieczne i łatwe przejście z budynku na zewnątrz.
 • Dostępność: Wyłazy dachowe i klapy dymowe powinny być łatwo dostępne, tak aby można było je łatwo otworzyć w razie potrzeby.
 • Bezpieczeństwo: Wyłazy dachowe i klapy dymowe powinny być bezpieczne i wytrzymałe, tak aby zapewniać bezpieczną ewakuację.
 • Projektowanie: Wyłazy dachowe i klapy dymowe powinny być zaprojektowane tak, aby zapewniać bezpieczne i łatwe poruszanie się po dachu w czasie ewakuacji.
 • Ewakuacja: Wyłazy dachowe i klapy dymowe powinny być oznaczone jako drogi ewakuacji i powinny być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
wyjście na dach w systemach przeciwpożarowych
wyjście na dach w systemach przeciwpożarowych

Wyłazy dachowe w systemach oddymiania klatek schodowych

W projektach przeciwpożarowych klatek schodowych, zastosowanie wyłazów dachowych jest opisane jako jedno z rozwiązań umożliwiających ewakuację w przypadku pożaru. Opis takiego rozwiązania powinien zawierać następujące informacje:

Lokalizacja: powinna być określona lokalizacja wyłazów dachowych, tak aby były one łatwo dostępne w razie potrzeby.

 • Konstrukcja: powinny być opisane konstrukcja i materiały użyte do wykonania wyłazów dachowych, aby zapewnić ich bezpieczeństwo i trwałość.
 • Oznaczenie: powinny być oznaczone wyłazy dachowe jako drogi ewakuacji, tak aby były one łatwo identyfikowalne w razie potrzeby.
 • Bezpieczeństwo: powinny być opisane środki bezpieczeństwa związane z użytkowaniem wyłazów dachowych, tak aby zapewnić bezpieczną ewakuację.
 • Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych: powinny być opisane środki zapewniające dostępność dla osób niepełnosprawnych, tak aby każdy mógł skorzystać z wyłazów dachowych w razie potrzeby.

Jakie są najczęściej stosowane wymiary wyłazów dachowych?

Standardowe wymiary wyłazów dachowych zależą od kilku czynników, takich jak:

Przeznaczenie: wymiary wyłazów dachowych zależą od ich przeznaczenia, czy mają być używane jedynie do ewakuacji, czy też do innych celów, takich jak np. wentylacja.

 • Wielkość budynku: wielkość budynku i liczba osób, które będą korzystać z wyłazów dachowych, również wpływa na ich wymiary.
 • Kod budowlany: wymiary wyłazów dachowych są regulowane przez kody budowlane, które różnią się w zależności od kraju.

Przykładowe standardowe wymiary wyłazów dachowych to:

 • Szerokość: minimum 600 mm
 • Wysokość: minimum 1 200 mm
 • Stopień nachylenia: minimum 30°
 • Rozstaw stopni: maximum 220 mm
 • Średnica: minimum 600 mm
Zadzwoń! Zapytaj!