Zaznacz stronę

DO ZASTOSOWANIA W MECHANICZNYCH SYSTEMACH ODDYMIANIA, SYSTEMACH CIŚNIENIA ORAZ NATURALNYCH SYSTEMACH ODDYMIANIA I CIEPŁA.

Produkujemy prostokątne klapy wentylacyjne z funkcją wentylacji, o niewielkiej głębokości zabudowy i dużym przekroju do odprowadzania ciepła, spalin i dymu w mechanicznych systemach oddymiania, często stosowane do dodatkowego doprowadzania świeżego powietrza oraz do stosowania w systemach nadciśnieniowych.

Opcjonalne wyposażenie i akcesoria

Opcjonalne wyposażenie i akcesoria do klap dymowych w systemach przeciwpożarowych (ppoż.) mogą obejmować różnorodne elementy, które zwiększają funkcjonalność, bezpieczeństwo i skuteczność tych systemów. Oto kilka przykładów:

 1. Czujniki dymu i ciepła: Są one kluczowe w automatycznym wykrywaniu dymu lub wzrostu temperatury, co prowadzi do aktywacji klap dymowych.
 2. Systemy sterowania: Mogą one być ręczne lub automatyczne. Automatyczne systemy sterowania mogą integrować się z centralnym systemem zarządzania budynkiem, umożliwiając zdalne monitorowanie i kontrolę klap dymowych.
 3. Zasilanie awaryjne: Baterie lub inne źródła zasilania awaryjnego zapewniają działanie klap dymowych nawet w przypadku awarii zasilania głównego.
 4. Mechanizmy otwierające/zamykające: Służą do ręcznego lub automatycznego otwierania i zamykania klap. Mogą to być siłowniki elektryczne, hydrauliczne lub pneumatyczne.
 5. Uszczelki termiczne: Chronią przed przenikaniem dymu i ognia, zwiększając szczelność systemu.
 6. Moduły integracji z innymi systemami ppoż.: Pozwalają na współpracę klap dymowych z innymi elementami systemu przeciwpożarowego, jak np. systemy sygnalizacji pożarowej.
 7. Panele kontrolne: Umożliwiają lokalną lub centralną kontrolę nad działaniem klap dymowych, często wyposażone są w interfejsy użytkownika.
 8. Osłony i kraty ochronne: Chronią klapy przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz zapobiegają dostawaniu się do nich obcych przedmiotów.
 9. Elementy montażowe i adaptacyjne: Ułatwiają instalację klap w różnych warunkach architektonicznych i budowlanych.
 10. Czujniki przeciążeń: Monitorują obciążenie mechanizmów otwierających, co jest istotne dla bezpieczeństwa i wydajności systemu.
 11. Zawory przeciwciśnieniowe: Zapobiegają tworzeniu się niepożądanego ciśnienia wewnątrz systemu kanałów.

Wybór i konfiguracja systemów przeciwpożarowych

Akcesorium/KomponentWymagania InstalacjiPrzepisy i Normy BezpieczeństwaZastosowanie/Wykorzystanie
Czujniki dymu i ciepła– Rozmiar i rodzaj obiektu
– Specyfika środowiska (np. skłonność do fałszywych alarmów)
– Normy dotyczące detekcji dymu i ciepła
– Lokalne przepisy przeciwpożarowe
– Automatyczne aktywowanie klap przy wykryciu dymu/ciepła
Systemy sterowania– Kompleksowość budynku
– Wymagania integracji systemowej
– Zgodność z normami dotyczącymi systemów sterowania przeciwpożarowych– Ręczne lub automatyczne zarządzanie klapami
Zasilanie awaryjne– Ryzyko przerw w dostawie prądu
– Wielkość i znaczenie obiektu
– Przepisy dotyczące zasilania awaryjnego w systemach bezpieczeństwa– Utrzymywanie funkcjonalności klap w przypadku awarii zasilania
Mechanizmy otwierające/zamykające– Waga i rozmiar klap
– Częstotliwość użytkowania
– Normy wytrzymałościowe i bezpieczeństwa– Efektywne otwieranie/zamykanie klap
Uszczelki termiczne– Wymagania dotyczące odporności ogniowej– Standardy odporności ogniowej– Zapobieganie przenikaniu dymu i ognia
Moduły integracji z innymi systemami ppoż.– Istniejące systemy ppoż. w budynku– Zgodność i kompatybilność z innymi systemami– Synchronizacja z systemami sygnalizacji pożarowej
Panele kontrolne– Dostępność dla użytkowników
– Kompleksowość zarządzania systemem
Ergonomia i normy użytkowania– Lokalna lub centralna kontrola nad klapami
Osłony i kraty ochronne– Możliwość uszkodzeń mechanicznych
– Warunki środowiskowe
– Normy ochrony sprzętu przemysłowegoOchrona klap przed uszkodzeniami
Elementy montażowe i adaptacyjne– Specyfika architektoniczna obiektu
– Ograniczenia przestrzenne
– Normy montażowe i budowlane– Ułatwienie instalacji w różnych warunkach. Pomocne w tym punkcie są aluminiowe systemy montażowe, dokładnie opisane na stronie: https://www.aluprofile24.pl/aluminiowe-systemy-montazowe/
Czujniki przeciążeń– Wielkość i mechanizm klap– Standardy bezpieczeństwa pracy urządzeń– Ochrona przed przeciążeniem mechanizmów
Zawory przeciwciśnieniowe– System wentylacji i kanały– Normy dotyczące ciśnienia w systemach wentylacyjnych– Zapobieganie tworzeniu się niepożądanego ciśnienia. Więcej o tego typu zaworach znajdziesz tutaj.
wybór i konfiguracja systemów przeciwpożarowych

Cechy podstawowe klapy dymowej

Klapy dymowe są istotnym elementem systemów bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynkach. Zobacz podstawowe cechy klap dymowych wraz z odniesieniami do odpowiednich norm i przepisów, które regulują te aspekty:

Cecha Klap DymowychOpisNumery Norm i Przepisów
Odporność ogniowaKlapy dymowe muszą być odporne na ogień przez określony czas, aby zapobiec przenikaniu ognia i dymu do innych części budynku.EN 13501-2, EN 1366-2
SzczelnośćMuszą być szczelne, aby skutecznie izolować obszary i zapobiegać rozprzestrzenianiu dymu.EN 12207, EN 1634-3
Wytrzymałość mechanicznaKlapy muszą być wystarczająco wytrzymałe, aby wytrzymać ciężar i warunki użytkowania bez deformacji.EN 14600, EN 13141-1
Automatyczne działaniePowinny mieć możliwość automatycznego otwierania się w przypadku wykrycia dymu lub wzrostu temperatury.EN 12101-8, EN 54-2
Możliwość sterowania ręcznegoOprócz automatycznego działania, klapy powinny umożliwiać manualną kontrolę.EN 12101-9
Zgodność z systemem wentylacjiKlapy powinny być kompatybilne z systemem wentylacji budynku, nie powodując zakłóceń w jego działaniu.EN 12101-1, EN 13030
Testy i certyfikacjaKlapy dymowe muszą być testowane i certyfikowane zgodnie z odpowiednimi standardami, aby zapewnić ich skuteczność i bezpieczeństwo.EN 12101-2, EN 1366-10
Utrzymanie i inspekcjaRegularne utrzymanie i inspekcje są wymagane, aby zapewnić prawidłowe działanie klap dymowych.EN 13306, ISO 19011
Numery norm i przepisów

Cechy szczególne klapy oddymiającej

Cechy szczególne klapy oddymiającej
Cechy szczególne klapy oddymiającej

Klapy oddymiające, podobnie jak klapy dymowe, są ważnym elementem systemów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ale są specjalnie zaprojektowane do usuwania dymu i ciepła z budynków w razie pożaru. Zobacz cechy szczególne klapy oddymiającej wraz z odniesieniami do odpowiednich norm i przepisów:

Cecha Klap OddymiającychOpisNumery Norm i Przepisów
Skuteczność oddymianiaKlapy muszą efektywnie usuwać dym i ciepło, zapewniając ochronę ludzi i mienia oraz umożliwiając łatwiejszą interwencję straży pożarnej.EN 12101-2, EN 1366-10
Automatyczne aktywowaniePowinny automatycznie otwierać się w odpowiedzi na sygnały z czujników dymu i ciepła.EN 12101-9, EN 54-2
Odporność ogniowaMuszą być odporne na wysokie temperatury i ogień przez określony czas.EN 13501-2, EN 1363-1
Wytrzymałość i niezawodnośćKlapy muszą wytrzymać warunki pożarowe bez uszkodzenia, zapewniając nieprzerwane działanie.EN 14600, EN 1364-1
Integracja z systemami ppoż.Powinny być zintegrowane z innymi systemami przeciwpożarowymi budynku, takimi jak systemy sygnalizacji pożarowej.EN 12101-1, EN 54-13
Możliwość sterowania ręcznegoOprócz automatycznego działania, klapy powinny umożliwiać manualną kontrolę.EN 12101-9
Kontrola przepływu powietrzaKlapy powinny efektywnie kontrolować przepływ powietrza, aby zapobiegać rozprzestrzenianiu ognia i dymu.EN 12101-1, EN 13141-1
Testy i certyfikacjaKlapy oddymiające muszą być testowane i certyfikowane zgodnie z odpowiednimi standardami.EN 12101-2, EN 1366-10
Konserwacja i inspekcjaWymagane są regularne konserwacja i inspekcje, aby zapewnić ich prawidłowe działanie.EN 13306, ISO 19011
cechy szczególne klapy oddymiającej

Wymiary klap dymowych wraz z zastosowaniem

Na podstawie informacji ze strony firmy Gulajski, przygotowałem zestawienie wymiarów klap dymowych wraz z opisem ich możliwego zastosowania i do jakich budynków mogą być stosowane:

 1. Klapa dymowa 100×100, otwierana pneumatycznie, podstawa prosta: Idealna do małych i średnich pomieszczeń, takich jak biura, szkoły, czy małe zakłady produkcyjne, gdzie wymagana jest szybka i efektywna ewakuacja dymu.
 2. Klapa dymowa 100×100, otwierana pneumatycznie, podstawa prosto-skośna: Nadaje się do budynków z dachami o różnych kątach nachylenia, np. w galeriach handlowych czy halach sportowych, gdzie konieczna jest adaptacja do specyficznej konstrukcji dachu.
 3. Klapa dymowa 100×130, otwierana elektrycznie, podstawa prosta: Idealna do większych przestrzeni, takich jak duże biurowce czy centra konferencyjne, zapewniając efektywną ewakuację dymu i ciepła.
 4. Klapa dymowa 100×130, otwierana elektrycznie, podstawa prosto-skośna: Przeznaczona do budynków z nietypowymi dachami, np. w nowoczesnych obiektach komercyjnych, gdzie estetyka łączy się z funkcjonalnością.
 5. Klapa dymowa 100×130, otwierana pneumatycznie, podstawa prosta: Pasuje do standardowych budynków użytkowych, gdzie wymagana jest niezawodna i szybka reakcja na pożar.
 6. Klapa dymowa 100×130, otwierana pneumatycznie, podstawa prosto-skośna: Dedykowana do obiektów z dachami o zmiennym kącie nachylenia, zapewniając skuteczne oddymianie w różnorodnych warunkach architektonicznych.
 7. Klapa dymowa 100×150, otwierana elektrycznie, podstawa prosta: Idealna dla dużych przestrzeni przemysłowych i magazynowych, gdzie kluczowe jest szybkie odprowadzenie dużych ilości dymu.

Każdy z tych typów klap dymowych ma swoje unikalne zastosowanie, dopasowane do specyfiki różnych typów budynków i ich wymagań przeciwpożarowych.

Oceń: