Zaznacz stronę

Utrzymanie bezpiecznego miejsca pracy poprzez zastosowanie ergonomii jest kluczowe zarówno dla dobrego samopoczucia i produktywności pracowników, jak i dla efektywnego funkcjonowania firmy.

Wstęp

Początek nowego roku jest doskonałym momentem, aby ocenić ergonomiczność miejsca pracy, szczególnie w zakładach produkujących klapy dymowe. Implementacja ergonomicznych praktyk może znacząco ułatwić pracę i życie pracowników, tworząc jednocześnie bezpieczniejsze środowisko pracy. Zakłady przemysłowe i produkcyjne często charakteryzują się obecnością zagrożeń bezpieczeństwa, co podkreśla potrzebę stosowania ergonomicznych rozwiązań. Dane z 2022 roku wskazują, że 4398 zgonów mogło być unikniętych w pracy, z czego 270 zgonów miało miejsce w przemyśle. Pracownicy zakładów produkcyjnych, zajmujący się obsługą ciężkich maszyn i często pracujący w pozycji stojącej przez długie godziny, są szczególnie narażeni na urazy. Implementacja ergonomicznych rozwiązań może istotnie przyczynić się do zmniejszenia tych ryzyk.

Wdrożenie programu ergonomicznego

Programy ergonomiczne w zakładach produkcyjnych powinny obejmować szereg rozwiązań, skupiając się szczególnie na bezpiecznej obsłudze maszyn i odpowiednim wyposażeniu. Szkolenia z obsługi maszyn są kluczowe w zapobieganiu wypadkom, ale równie ważne jest regularne przypominanie pracownikom o konieczności zachowania ostrożności. Comiesięczne szkolenia bezpieczeństwa i regularne kontrole stanu maszyn mogą znacząco zmniejszyć ryzyko wypadków.

Osobiste środki ochrony (PPE) są niezbędne w pracy w niebezpiecznych warunkach. Oprócz standardowych kasków i okularów, ważne jest również zapewnienie odpowiedniego obuwia, zwłaszcza w kontekście długotrwałego stania, które może prowadzić do problemów zdrowotnych. Administracja Bezpieczeństwa Pracy i Zdrowia (OSHA) podkreśla, że większość wypadków w branży to poślizgnięcia i upadki, często spowodowane problemami z nogami.

Aby zmniejszyć ryzyko urazów związanych z długotrwałym staniem, niektóre zakłady instalują maty podłogowe. Jednakże, nieprawidłowo rozmieszczone maty mogą same stać się zagrożeniem. Alternatywą mogą być wkładki przeciwzmęczeniowe, które zapewniają komfort bez ograniczeń strefowych i wymagają mniejszej konserwacji. Wdrażanie takich rozwiązań ergonomicznych pomaga zapobiegać wypadkom, jednocześnie zwiększając komfort pracowników.

Uwzględnij kulturę bezpieczeństwa

W zakładzie produkującym klapy dymowe, bezpieczeństwo zaczyna się od przykładu dawanego przez kierownictwo. To znaczy, że wszyscy liderzy i menedżerowie powinni przestrzegać zasad dotyczących osobistych środków ochrony i zachowywać się odpowiedzialnie w miejscu pracy. Jeśli kadra kierownicza nie popiera w pełni kultury bezpieczeństwa, pracownicy mogą naśladować ich postępowanie. Codzienne wyrażanie znaczenia bezpieczeństwa jest kluczowe w tworzeniu kultury bezpiecznej pracy.

Do działań mających na celu podkreślenie znaczenia bezpieczeństwa należą wywieszanie tablic informacyjnych i plakatów w miejscach takich jak pokoje socjalne czy toalety, przypominając pracownikom, że niebezpieczne skróty nie są akceptowalne. Kierownictwo powinno być również świadome wszelkich zmian w zakładzie, aby szybko reagować na ewentualne problemy. Regularne kontrole maszyn i systemów, między zaplanowanymi inspekcjami, mogą zapobiec awariom i wypadkom. Kluczowe jest także prowadzenie dialogu z pracownikami. Szkolenia często są przeprowadzane za pomocą filmów, ale otwarta dyskusja na ich temat jest bardziej efektywna. Ważne jest, aby pracownicy mieli możliwość zadawania pytań i wyrażania swoich obaw.

Kontynuuj rozwój kultury bezpieczeństwa

W zakładach produkujących klapy dymowe, podobnie jak w innych obiektach przemysłowych i magazynowych, liczenie dni bez poważnych wypadków jest powszechną praktyką. Aby utrzymać niski poziom wypadków związanych z pracą, kluczowe jest nie tylko przestrzeganie standardowych przepisów bezpieczeństwa, ale również ciągłe doskonalenie programów bezpieczeństwa. Wiele firm już realizuje programy bezpieczeństwa, ale często brakuje w nich rozwiązań ergonomicznych.

Początek nowego roku stanowi doskonałą okazję do przeglądu i aktualizacji standardów bezpieczeństwa w miejscu pracy, poszukiwania sposobów na ich rozwijanie i ulepszanie. Jeżeli Twoja firma nie posiada jeszcze programu ergonomicznego, rozważ wprowadzenie takich rozwiązań jak wkładki antyzmęczeniowe, które pomagą pracownikom zachować komfort stóp podczas długich zmian. Jeśli posiadasz już program ergonomiczny, zastanów się, jak możesz go ulepszyć i rozwijać. Rozwiązania ergonomiczne przynoszą korzyści nie tylko pracownikom, ale również pracodawcom.

Ergonomia produkcji w zakładzie prowadzącym obróbkę skrawaniem

Ergonomia w produkcji, szczególnie w zakładach zajmujących się obróbką skrawaniem, jak frezowanie i toczenie, odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa i wydajności pracy.

  1. Frezowanie: Proces ten polega na usuwaniu materiału z obrabianego przedmiotu za pomocą obrotowego narzędzia tnącego, zwanego frezem. Ergonomiczne podejście w frezowaniu obejmuje zapewnienie, że stanowisko pracy jest dostosowane do wysokości pracownika, aby zapobiec nadmiernemu zginaniu lub rozciąganiu. Ponadto, ważne jest, aby kontrolować wibracje i hałas generowany przez maszyny frezujące, co może prowadzić do zmęczenia i problemów słuchowych. Oświetlenie stanowiska powinno być odpowiednie, aby zapewnić dobrą widoczność i zmniejszyć ryzyko błędów.
  2. Toczenie: Proces toczenia polega na obróbce materiału, który obraca się w tokarce, podczas gdy narzędzie tnące jest stosowane do cięcia. W przypadku toczenia ergonomia obejmuje zapewnienie, że tokarka jest odpowiednio umieszczona i dostosowana do fizycznych potrzeb operatora. Jest to ważne, aby uniknąć nienaturalnych pozycji, które mogą prowadzić do przeciążeń mięśniowych i kontuzji. Również kontrola wibracji i hałasu jest istotna, podobnie jak zapewnienie skutecznej wentylacji, aby uniknąć inhalacji pyłu i opiłków metalu.

W obu procesach, frezowaniu i toczeniu, kluczowe znaczenie ma dostępność i stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej, takich jak okulary ochronne, rękawice, a także ochrona słuchu. Regularne przerwy i rotacja zadań mogą również pomóc w zapobieganiu przeciążeniom i urazom spowodowanym przez powtarzalne ruchy lub długotrwałą pracę w jednej pozycji.

Ergonomia produkcji w zakładzie prowadzącym obróbkę skrawaniem
Ergonomia produkcji w zakładzie prowadzącym obróbkę skrawaniem

Dodatkowo, ergonomiczne narzędzia i uchwyty, które zmniejszają nacisk na dłonie i nadgarstki, mogą być wprowadzone, aby zmniejszyć ryzyko urazów związanych z pracą, takich jak zespół cieśni nadgarstka czy zapalenie ścięgien. Szkolenie pracowników w zakresie bezpiecznej i efektywnej pracy z maszynami, a także świadomość zagrożeń ergonomicznych, są kluczowe dla utrzymania zdrowego i produktywnego środowiska pracy.

Tendencje we wdrażania ergonomii produkcji

W wielu miastach na Śląsku, takich jak Katowice, Gliwice, Zabrze, Bytom, czy Sosnowiec, obserwuje się rosnącą tendencję do wdrażania ergonomicznych rozwiązań w zakładach obróbki skrawaniem. Ten region, bogaty w przemysł i technologię, zaczyna coraz bardziej doceniać znaczenie ergonomii w produkcji, co ma na celu nie tylko zwiększenie wydajności, ale także poprawę warunków pracy i bezpieczeństwa pracowników.

W Katowicach, centrum gospodarczym Śląska, wiele firm specjalizujących się w frezowaniu i toczeniu inwestuje w nowoczesne stanowiska pracy, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb pracowników. Zmiany te obejmują regulowane stoły robocze, lepsze oświetlenie, a także systemy redukujące wibracje i hałas.

Gliwice, znane z silnego sektora przemysłowego, również przyjmują innowacyjne podejścia ergonomiczne. Tutaj, firmy skupiają się na zapewnieniu odpowiednich narzędzi i sprzętu, które minimalizują ryzyko urazów związanych z pracą, takich jak zespół cieśni nadgarstka wynikający z powtarzalnych ruchów.

W Zabrzu, kolejnym ważnym ośrodku przemysłowym, podkreśla się znaczenie regularnych przerw i rotacji zadań, aby zapobiegać przeciążeniom mięśniowym. Ponadto, miejsce to stawia na intensywne szkolenia z zakresu bezpiecznej obsługi maszyn i świadomości ergonomicznych zagrożeń.

Bytom i Sosnowiec również nie pozostają w tyle, wdrażając systemy zarządzania bezpieczeństwem, które aktywnie monitorują i poprawiają warunki pracy. W tych miastach szczególną uwagę przywiązuje się do zapewnienia, że pracownicy są świadomi najlepszych praktyk ergonomicznych i regularnie są szkoleni w tym zakresie.

Wspólnym mianownikiem dla tych miast jest zrozumienie, że inwestycje w ergonomię to nie tylko obowiązek wobec pracowników, ale również klucz do zwiększenia produktywności i efektywności produkcji. Dzięki temu, zakłady obróbki skrawaniem na Śląsku stają się przykładem dla innych regionów, pokazując, jak innowacje ergonomiczne mogą przynieść korzyści zarówno pracownikom, jak i samym przedsiębiorstwom.

Przenośnik łańcuchowy VarioFlow plus od Bosch Rexroth w służbie ergonomii produkcji

Przenośnik łańcuchowy VarioFlow plus firmy Bosch Rexroth odgrywa istotną rolę w ergonomii produkcji klap dymowych, zapewniając efektywność i bezpieczeństwo w procesach przemysłowych. Ten system przenośnikowy jest zaprojektowany tak, aby maksymalizować wydajność pracy przy jednoczesnym minimalizowaniu fizycznego obciążenia pracowników.

  1. Wszechstronność i Adaptacja: VarioFlow plus oferuje wysoką elastyczność konfiguracji, co pozwala na dopasowanie układu przenośnika do specyficznych wymagań linii produkcyjnej klap dymowych. Dzięki temu można zoptymalizować przepływ materiałów i komponentów, redukując potrzebę ręcznego przenoszenia ciężkich przedmiotów.
  2. Zwiększenie Wydajności: Dzięki płynnej i niezawodnej pracy, przenośnik łańcuchowy VarioFlow plus umożliwia szybsze i bardziej efektywne przemieszczanie części i surowców na linii produkcyjnej. To przekłada się na szybsze czasy cyklu i zwiększoną ogólną wydajność produkcji.
  3. Redukcja Obciążenia Fizycznego: Przenośnik zaprojektowano tak, aby zmniejszyć konieczność ciężkiej pracy fizycznej pracowników, co jest kluczowe z punktu widzenia ergonomii. Pracownicy są mniej narażeni na urazy związane z podnoszeniem i przenoszeniem ciężkich ładunków, co przyczynia się do zmniejszenia ryzyka przewlekłych urazów mięśniowo-szkieletowych.
  4. Lepsze Warunki Pracy: System VarioFlow plus jest także cichy w działaniu, co przyczynia się do poprawy warunków pracy poprzez redukcję hałasu w środowisku produkcyjnym. To ma pozytywny wpływ na komfort i koncentrację pracowników.
  5. Łatwość Konserwacji: Przenośnik jest zaprojektowany z myślą o łatwej konserwacji, co pomaga w utrzymaniu ciągłości pracy i minimalizuje przestoje spowodowane koniecznością napraw lub konserwacji.

Wdrożenie systemu przenośnikowego VarioFlow plus w procesie produkcji klap dymowych jest przykładem, jak nowoczesne technologie mogą przyczynić się do poprawy ergonomii w miejscu pracy, jednocześnie zwiększając efektywność produkcji i bezpieczeństwo pracowników. Więcej na temat tych przenośników znajdziesz tutaj: https://www.aluprofile24.pl/przenosnik-lancuchowy-varioflow-plus/

Optymalny transport czyli IntraLogistyka w produkcji

Intralogistyka BLOKSMA, stosowana w produkcji systemów przeciwpożarowych, takich jak klapy dymowe, znacząco wpływa na ergonomię produkcji. Systemy intralogistyczne BLOKSMA zapewniają płynny przepływ materiałów na wszystkich etapach procesu produkcji, tworząc optymalne warunki pracy zgodnie z koncepcją Lean Manufacturing. Produkty BLOKSMA są ze sobą kompatybilne i pozwalają na efektywne zarządzanie materiałami poprzez połączenie różnych rozwiązań, takich jak podnośniki stanowiskowe, wózki z pojemnikami na detale, i supermarkety intralogistyczne, co umożliwia wyeliminowanie pracy wózków widłowych w strefach produkcji.

Firmy takie jak Gulajski oraz OWD-TECH, specjalizujące się w produkcji klap dymowych, wykorzystują te rozwiązania do usprawnienia swoich procesów produkcyjnych. Dzięki temu mogą one zwiększyć efektywność pracy, zmniejszając jednocześnie fizyczne obciążenie pracowników i poprawiając ogólne warunki pracy. Ergonomiczny przepływ materiałów nie tylko przyczynia się do lepszej organizacji pracy, ale także zmniejsza ryzyko urazów i zwiększa satysfakcję pracowników, co jest istotne w długoterminowym utrzymaniu wysokiej jakości produkcji.

5/5 - (2 votes)