Zaznacz stronę

Systemy przeciwpożarowe to kompleksowe rozwiązanie do utrzymywania nadciśnienia na klatkach schodowych. Wydaje się być prostym, nijakim systemem, ale można go również wykorzystać do oddymiania podczas pożaru. A to już nowość.

Obecnie, aby zapewnić wymagania bezpieczeństwa przeciwpożarowego, bardzo brakuje tak skomplikowanych technologii. System wraz z jego poszczególnymi elementami jest zaprojektowany tak, aby spełniał wymagania normy EU, a same wentylatory spełniają wymagania normy EU wymagania. Głównym powodem, dla którego zdecydowałem się zrecenzować ten system, było to, że został on dodatkowo przetestowany w Laboratorium Badań Ogniowych w naturalnych testach w budynku mieszkalnym już gotowym do rozbiórki.

Popularne systemy oddymiania

Większość ze znanych mi systemów pozostaje przetestowana w warunkach laboratoryjnych i do tej pory ich działanie mogliśmy obserwować jedynie w programach symulacji komputerowych CFD. System ten został zaprojektowany w taki sposób, aby mógł być stosowany zarówno w nowych konstrukcjach budowlanych, jak i remontowanych.

Obecnie wielu projektantów i klientów skupia się na zachowaniu ciepła budynku podczas remontu i zazwyczaj zapomina o audycie bezpieczeństwa. Czas operacyjny przybycia sił ratowniczych waha się od 4 do 10 minut, a SMIA po 20 sekundach. po wyzwoleniu czujki dymu w jednym z mieszkań rozpoczyna się dopływ powietrza. Ciśnienie na klatkach schodowych musi być co najmniej o 50 Pa wyższe niż w sąsiednich pomieszczeniach.

Szacuje się, że w idealnym przypadku wyzwolona czujka powinna otwierać również dowolny otwór w mieszkaniu o powierzchni co najmniej 0,5 m 2 . Może to być okno, ale może też być do niego szybem. To właśnie podczas naturalnych prób stwierdzono, że wszystkie systemy wytwarzania nadciśnienia na klatce schodowej działają idealnie, ponieważ w mieszkaniu jest przynajmniej najmniejszy otwór, przez który przepływałby strumień gorącego dymu. To naturalne, że po pewnym czasie szyby pękają z powodu upału, ale wraz ze wzrostem liczby okien plastikowych ten czas nie jest już tak krótki. Zaleca się również, aby drzwi posiadały mechanizmy samozamykające. SMIA została zaprojektowana tak, aby przepływ powietrza był zmienny i przy otwarciu drzwi mieszkania zwiększony przepływ powietrza do 0,75 m/s spowodowałby ich zamknięcie lub skierowanie ruchu dymu w stronę otworów wyciągowych.

Podczas testów drzwi zamykały się z powodu powstałej różnicy ciśnień. Po przybyciu strażacy mogą wybrać żądaną pracę wentylatora na konsoli sterowania – aby kontynuować nadciśnienie (które zwykle nie ma już znaczenia) lub rozpocząć proces usuwania dymu. Wydajność pracy 2m 3 /s. Ognioodporność omawianego wentylatora jest klasyfikowana jako F400 (dwie godziny ciągłej pracy przy usuwaniu nagrzanego dymu do 400 stopni), a także posiada certyfikat jakości CE. Przypomnę, że gdy w mieszkaniu zaczynają się prace gaśnicze, klatki schodowe stają się całkowicie zadymione, przez długi czas panują w nich toksyczne gazy i typowy zapach, dlatego dodatkowa funkcja oddymiania jest szczególnie potrzebna zarówno dla bezpieczeństwa, jak i później wprowadzić czystość i porządek.

Systemy przeciwpożarowe w przypadku schodów drewnianych montowanych na schodach betonowych

W przypadku schodów drewnianych montowanych na konstrukcji betonowej, należy wziąć pod uwagę kilka elementów systemów przeciwpożarowych, aby zapewnić bezpieczeństwo:

 1. Odporność ogniowa: Drewniane schody na beton łatwopalne, więc powinno być odpowiednio traktowane, aby opóźnić rozprzestrzenianie się ognia. Istnieją specjalne powłoki i impregnaty odporności na ogień dla drewna, które zmniejszają jego palność.
 2. Detektory dymu: Ważne jest, aby na każdym piętrze budynku, w szczególności w pobliżu schodów, zainstalować detektory dymu. W przypadku wykrycia dymu, alarm zostanie natychmiast uruchomiony.
 3. Systemy gaśnicze: Na każdym piętrze powinien znajdować się dostęp do gaśnic. W niektórych budynkach, szczególnie tych użyteczności publicznej, mogą być wymagane zautomatyzowane systemy gaśnicze, takie jak systemy sprinklerowe.
 4. Systemy ewakuacyjne: W przypadku pożaru, schody drewniane mogą szybko stać się nieprzejezdne. Dlatego ważne jest, aby zapewnić alternatywne trasy ewakuacji, takie jak wyjścia awaryjne lub schody ewakuacyjne.
 5. Edukacja przeciwpożarowa: Użytkownicy budynku powinni być edukowani na temat procedur przeciwpożarowych, w tym gdzie znajdują się gaśnice, jak korzystać z nich i jak prawidłowo ewakuować budynek.
AspektWymaganiaOpis
MateriałyNiepalne lub trudnopalneSchody drewniane powinny być wykonane z materiałów trudnopalnych lub być odpowiednio zabezpieczone środkami opóźniającymi rozprzestrzenianie ognia.
Konstrukcja SchodówOdporność ogniowaKonstrukcja schodów powinna zapewniać odpowiednią odporność ogniową, co oznacza utrzymanie stabilności strukturalnej przez określony czas w warunkach pożaru.
Szerokość SchodówZgodność z normamiSzerokość schodów musi umożliwiać bezpieczną ewakuację wszystkich użytkowników budynku.
Systemy OddymianiaNadciśnienie i odciąg spalinW klatkach schodowych powinny być zainstalowane systemy oddymiania, takie jak nadciśnienie i odciąg spalin, aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się dymu.
Oznakowanie Drog EwakuacyjnychWidoczne i czytelneDrogie ewakuacyjne, w tym klatki schodowe, powinny być wyraźnie oznakowane i oświetlone, aby ułatwić ewakuację w przypadku pożaru.
Drzwi PrzeciwpożaroweSamozamykające sięDrzwi prowadzące do klatki schodowej powinny być samozamykające się i mieć odpowiednią klasę odporności ogniowej.
Systemy Sygnalizacji PożaruCzujniki dymu i alarmyW budynku powinny być zainstalowane systemy wykrywania i sygnalizacji pożaru, które są regularnie testowane i konserwowane.
Przeglądy i KonserwacjaRegularne kontroleRegularne przeglądy i konserwacja systemów przeciwpożarowych, w tym klatek schodowych, są niezbędne do zapewnienia ich skuteczności.

Pamiętaj, że przepisy budowlane i przeciwpożarowe mogą się różnić w zależności od regionu, więc zawsze warto skonsultować się z lokalnym ekspertem lub urzędem budowlanym.

Nadciśnienie i odciąg spalin w jednym systemie

Nadciśnienie i odciąg spalin w jednym systemie to zaawansowane rozwiązanie techniczne stosowane w systemach oddymiania, szczególnie w klatkach schodowych budynków wielopiętrowych. Celem tego systemu jest zapewnienie bezpiecznej drogi ewakuacyjnej w przypadku pożaru poprzez kontrolowanie rozprzestrzeniania się dymu i gazów pożarowych. Oto jak działa ten system:

Nadciśnienie

 1. Generowanie Nadciśnienia: W systemie tym, nadciśnienie jest generowane przez wentylatory, które wtłaczają świeże powietrze do klatki schodowej.
 2. Zapobieganie Przenikaniu Dymu: Nadciśnienie w klatce schodowej zapobiega przenikaniu dymu i toksycznych gazów z obszarów objętych pożarem. Dym ma tendencję do przemieszczania się z obszarów o wyższym ciśnieniu do obszarów o niższym ciśnieniu, więc utrzymanie klatki schodowej pod wyższym ciśnieniem niż w palących się pomieszczeniach zapobiega wnikaniu dymu.
 3. Kontrola Ciśnienia: System musi być precyzyjnie zaprojektowany, aby utrzymać odpowiednie ciśnienie. Zbyt wysokie ciśnienie może utrudnić otwieranie drzwi, a zbyt niskie nie zapobiegnie skutecznie przedostawaniu się dymu.

Odciąg Spalin

 1. Usuwanie Dymu i Gazów: Odciąg spalin polega na usuwaniu dymu i gazów pożarowych z obszarów objętych pożarem, na przykład z korytarzy, pomieszczeń mieszkalnych lub biurowych.
 2. Wentylatory i Kanały Odciągowe: System wykorzystuje wentylatory i specjalnie zaprojektowane kanały odciągowe do transportowania dymu na zewnątrz budynku.
 3. Zapewnienie Bezpieczeństwa: Usuwanie dymu i gazów pożarowych z pomieszczeń pomaga w utrzymaniu widoczności i zmniejsza ryzyko zatrucia dymem, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa osób ewakuujących się.

Zintegrowane Działanie

 • Synchronizacja Systemów: Nadciśnienie i odciąg spalin muszą być starannie zsynchronizowane. Nadciśnienie w klatce schodowej zapobiega wnikaniu dymu, podczas gdy system odciągu usuwa dym z innych obszarów.
 • Automatyczna Aktywacja: Systemy zazwyczaj są aktywowane automatycznie w przypadku wykrycia pożaru przez czujniki dymu lub temperatury.
 • Zgodność z Normami Bezpieczeństwa: System musi spełniać lokalne przepisy i normy bezpieczeństwa pożarowego, aby zapewnić skuteczną ochronę.

Wnioski

 • Skuteczność: Połączenie nadciśnienia i odciągu spalin w jednym systemie jest bardzo skuteczne w zapewnianiu bezpiecznej drogi ewakuacyjnej w przypadku pożaru.
 • Projektowanie i Konserwacja: Wymaga starannego projektowania, instalacji i regularnej konserwacji, aby zapewnić jego skuteczność i niezawodność.
 • Zastosowanie: Jest szczególnie ważne w wysokich budynkach, gdzie tradycyjne metody oddymiania mogą być niewystarczające.

Każdy budynek ma swoje unikalne wymagania, więc systemy te muszą być dostosowane do konkretnych warunków i przepisów budowlanych. tego typu rozwiązania przeciwpożarowe oferuje polski producent firma OWD-TECH – https://owdtech.pl/klapy-dymowe/

Jak utrzymanie czystości i porządku wpływa na bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Utrzymanie czystości i porządku w klatkach schodowych bloków wielorodzinnych jest kluczowym elementem zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Wspólnoty mieszkaniowe, które są odpowiedzialne za utrzymanie tych przestrzeni, odgrywają ważną rolę w zapobieganiu pożarom i zapewnieniu bezpiecznej drogi ewakuacji w przypadku ich wystąpienia. Oto kilka aspektów, jak utrzymanie czystości i porządku wpływa na bezpieczeństwo przeciwpożarowe:

1. Redukcja Materiałów Łatwopalnych

 • Usuwanie Zbędnych Przedmiotów: Przechowywanie przedmiotów na klatkach schodowych, takich jak stare meble, gazety, kartony, może stworzyć potencjalne źródło pożaru. Regularne sprzątanie zapobiega gromadzeniu się tych materiałów.
 • Kontrola Łatwopalnych Materiałów: Utrzymanie porządku pomaga w identyfikacji i usunięciu materiałów łatwopalnych, które mogą przyczynić się do szybkiego rozprzestrzeniania się ognia.

2. Zapewnienie Dostępności Dróg Ewakuacyjnych

 • Wolne Drogi Ewakuacyjne: Przedmioty blokujące klatki schodowe mogą stanowić poważną przeszkodę podczas ewakuacji. Regularne sprzątanie zapewnia, że drogi ewakuacyjne są zawsze wolne i dostępne.
 • Zapobieganie Potknięciom i Upadkom: Czyste i uporządkowane klatki schodowe minimalizują ryzyko potknięć i upadków podczas ewakuacji, co jest szczególnie ważne w sytuacjach awaryjnych.

3. Ułatwienie Działania Służb Ratunkowych

 • Szybki Dostęp dla Straży Pożarnej: W przypadku pożaru, służby ratunkowe muszą mieć szybki i nieograniczony dostęp do budynku. Utrzymanie klatek schodowych wolnych od przeszkód jest kluczowe dla efektywnej akcji ratunkowej.
 • Lepsza Widoczność: Czyste klatki schodowe zwiększają widoczność, co jest ważne zarówno dla mieszkańców, jak i dla służb ratunkowych.

4. Zapobieganie Powstawaniu Źródeł Zapłonu

 • Kontrola Instalacji Elektrycznych: Regularne sprzątanie umożliwia łatwiejszą inspekcję i dostęp do instalacji elektrycznych, co jest ważne w zapobieganiu pożarom spowodowanym przez uszkodzone lub przestarzałe instalacje.
 • Wykrywanie Zagrożeń: Regularne przeglądy i utrzymanie czystości pomagają w szybszym wykrywaniu potencjalnych zagrożeń, takich jak wycieki płynów łatwopalnych czy uszkodzone urządzenia.

5. Wzmacnianie Świadomości Mieszkańców

 • Edukacja i Świadomość: Regularne utrzymanie porządku i komunikacja ze strony wspólnoty mieszkaniowej mogą wzmacniać świadomość mieszkańców na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 • Zachęcanie do Odpowiedzialności: Czyste i bezpieczne środowisko zachęca mieszkańców do bycia bardziej odpowiedzialnymi i świadomymi potencjalnych zagrożeń.

Firma sprzątająca wspólnoty mieszkaniowe

Szanowni Mieszkańcy Śląska, w tym Zabrza, Gliwic, Tarnowskich Gór, Bytomia, Katowic oraz Chorzowa.

Firma sprzątająca wspólnoty mieszkaniowe
Firma sprzątająca wspólnoty mieszkaniowe

Z przyjemnością informujemy, że nasza firma, specjalizująca się w obsłudze wspólnot mieszkaniowych, rozszerza swoje usługi o kompleksową opiekę nad czystością i utrzymaniem terenów przyległych w Waszych lokalizacjach. Oto zakres prac, które oferujemy, aby zapewnić komfort i estetykę Waszego otoczenia:

 1. Sprzątanie Klatek Schodowych: Oferujemy regularne sprzątanie klatek schodowych, w tym odkurzanie i mycie podłóg, mycie okien, czyszczenie drzwi oraz usuwanie wszelkiego rodzaju zabrudzeń. Dzięki temu klatki schodowe będą zawsze czyste i przyjemne w użytkowaniu.
 2. Czystość Terenów Zewnętrznych: Zajmujemy się utrzymaniem czystości na zewnątrz budynków, w tym na trawnikach, alejkach, chodnikach, parkingach i innych powierzchniach. Nasze usługi obejmują koszenie trawy, grabienie liści, usuwanie śniegu i lodu, sprzątanie po psach oraz usuwanie śmieci, co zapewni estetyczny wygląd i bezpieczeństwo na terenach zewnętrznych.
 3. Konserwacja Zieleni: Dbamy o zieleń wokół Waszych domów, wykonując prace takie jak pielęgnacja roślinności, przycinanie drzew i krzewów, sadzenie nowych roślin i kwiatów, a także nawadnianie terenów zielonych. To wszystko, aby Wasze otoczenie było zawsze piękne i zielone.
 4. Utrzymanie Czystości w Piwnicach i Garażach: Zapewniamy również czystość w piwnicach, garażach oraz innych pomieszczeniach wspólnych, co jest kluczowe dla komfortu i higieny.
 5. Zarządzanie Odpadami: Obejmuje to wymianę worków na śmieci, utrzymanie w czystości pojemników na odpady oraz ich regularny wywóz, co jest niezbędne dla zachowania porządku i czystości.
 6. Ochrona Małej Architektury: Dbałość o elementy małej architektury, takie jak ławki, kosze na śmieci, donice oraz inne elementy terenów wspólnych, jest dla nas ważna. Zapewniamy ich ochronę i utrzymanie w dobrym stanie.
 7. Dostępność Narzędzi i Sprzętu: Gwarantujemy stałą dostępność do narzędzi i sprzętu potrzebnego do utrzymania czystości i porządku na terenie wspólnoty mieszkaniowej.

Jesteśmy przekonani, że nasze usługi przyczynią się do podniesienia jakości życia i komfortu mieszkańców. Z niecierpliwością oczekujemy na możliwość współpracy z Wami.

Z poważaniem,
Clean Master Tel:. 502 854 444

www: https://www.sprzatanie.e-slask.eu/sprzatanie-wspolnot-mieszkaniowych/

Podsumowanie

Utrzymanie czystości i porządku w klatkach schodowych jest nie tylko kwestią estetyki, ale przede wszystkim ważnym elementem strategii bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Wspólnoty mieszkaniowe, dbając o regularne sprzątanie i usuwanie przeszkód, przyczyniają się do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców budynku.

Oceń: