Zaznacz stronę

Jednym z głównych czynników wywołujących pożar w Polsce są toksyczne substancje gazowe i żrące dymy wydzielające się podczas spalania materiałów budowlanych i wykończeniowych, mebli, elementów wystroju, tworzyw sztucznych, magazynowanych materiałów. Dym rozprzestrzenia się po budynku znacznie szybciej niż płomień – przenika do wszystkich pomieszczeń przez wewnętrzne kanały inżynieryjne i kopalnie, rury wentylacyjne i kanały klimatyzacyjne. Aby zapewnić maksymalną ochronę mieszkańców i personelu, terminowe usuwanie toksycznego dymu z wnętrz, środki ewakuacji w budynkach, zainstalowany jest specjalny system usuwania dymu. Instalacja i serwis wymagają użycia specjalnego sprzętu, narzędzi i materiałów eksploatacyjnych, wykwalifikowanego personelu technicznego oraz licencji wykonawcy.

Montaż systemów oddymiania:

 • Montaż systemów oddymiania jest kluczowym elementem bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynkach. Systemy oddymiania mają na celu usuwanie dymu i gazów spalinowych z budynku w przypadku pożaru, aby ułatwić ewakuację osób oraz zapewnić lepsze warunki działania dla służb gaśniczych.
 • Montaż systemów oddymiania musi być przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, a także z odpowiednim projektem uwzględniającym charakterystykę budynku i jego użytkowanie.
 • Proces montażu obejmuje instalację odpowiednich komponentów, takich jak czujniki dymu i temperatury, sterowniki, wentylatory, klapy oddymiania oraz odpowiednie przewody i kanały odprowadzające dym na zewnątrz budynku.

Konserwacja systemów oddymiania:

 • Konserwacja systemów oddymiania jest niezwykle ważna dla zapewnienia ich niezawodności i efektywności w przypadku wystąpienia pożaru.
 • Regularne przeglądy i konserwacja obejmują sprawdzenie działania czujników, wentylatorów, klap oddymiania, a także ocenę stanu technicznego i czystości przewodów oddymiających.
 • Wykonywanie regularnych prac konserwacyjnych pozwala na wczesne wykrycie ewentualnych usterek i zapobieganie awariom w systemie oddymiania.

Ważne jest, aby zarówno montaż, jak i konserwację systemów oddymiania powierzyć doświadczonej firmie lub specjalistycznemu wykonawcy, który ma odpowiednią wiedzę i certyfikaty do przeprowadzenia tych prac. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe jest kwestią kluczową, dlatego należy podchodzić do tych usług z najwyższą uwagą i profesjonalizmem.

Montaż systemów oddymiania – co wchodzi w skład zestawu prac?

Wykonawcy i organizacje, które świadczą swoim klientom usługi instalacji i podłączenia dymu, wykonują następujący zestaw prac:

♦ instalacja zaworów przeciwpożarowych;

♦ montaż wentylatorów;

♦ montaż wewnątrz budynków i konstrukcji sieci głównych oraz ognioodpornych skrzynek ogniowych;

♦ zamontowanie na dachu świateł przeciwlotniczych w celu usunięcia dymu i toksycznych gazów.

W przypadku pożaru lub dymu automatyka przeciwpożarowa otwiera klapy i włazy, uruchamia wentylatory dachowe, aby siłą usunąć dym i ciepło z budynku. Prawidłowe działanie systemu oddymiania daje ludziom dodatkowy czas na bezpieczną ewakuację z płonącego budynku.

Przegląd techniczny systemu oddymiania klatki schodowej

Po zaprojektowaniu i zainstalowaniu system wymaga regularnej konserwacji, bieżących i pilnych napraw, wymiany uszkodzonych jednostek i zespołów. Serwis powinien być wykonywany przez licencjonowaną firmę lub organizację, która zatrudnia wykwalifikowanych i doświadczonych techników. Podczas konserwacji specjaliści przeprowadzają diagnostykę wizualną, inspekcję systemu oddymiania, inspekcję sprzętu i komunikacji.

Montaż systemów oddymiania i ich konserwacja
Montaż systemów oddymiania i ich konserwacja

Częstotliwość konserwacji jest określona w przepisach bezpieczeństwa przeciwpożarowego – co najmniej raz w roku i zawsze po naprawie lub natychmiast po zainstalowaniu systemu przeciwdymowego na miejscu. Po kontroli sporządzany jest raport z badań, który wskazuje wszystkie parametry techniczne działania sprzętu. W większości przypadków serwis zapewnia wykonawca, który zaprojektował, zainstalował i uruchomił sprzęt.

Jak zamówić system oddymiania i ile kosztują takie prace?

Aby świadczyć usługi projektowe, instalacyjne i serwisowe automatycznego systemu oddymiania, wykonawca musi posiadać specjalną licencję , personel oraz doświadczenie w realizacji tego typu projektów. Przed zamówieniem instalacji ochrony na obiekcie Klient musi otrzymać wszystkie zezwolenia i licencje, potwierdzenie dostępności niezbędnego sprzętu, komponentów i materiałów eksploatacyjnych, portfolio pomyślnie wykonanych prac.

Możesz wybrać wykonawcę montażu wentylatorów oddymiających , korzystając z aktualnej bazy danych na naszej stronie internetowej – baza zawiera sprawdzone firmy, które posiadają licencję i odpowiednie doświadczenie. Koszt ich usług kalkulowany jest indywidualnie dla każdego obiektu – skontaktuj się z wybraną firmą telefonicznie, podaną na stronie i uzyskaj bezpłatną konsultację we wszystkich kwestiach technicznych i finansowych.

Klapy dymowe z oferty Firmy Gulajski

Oferta klap dymowych dostępnych w sklepie firmy Gulajski:

Nazwa produktuCena (zł)
Klapa dymowa 100×100 otwierana pneumatycznie, podstawa prosta3300,09
Klapa dymowa 100×100 otwierana pneumatycznie, podstawa prosto-skośna3124,20
Klapa dymowa 100×130 otwierana elektrycznie, podstawa prosta4274,25
Klapa dymowa 100×130 otwierana elektrycznie, podstawa prosto-skośna3794,55
Klapa dymowa 100×130 otwierana pneumatycznie, podstawa prosta3440,31
Klapa dymowa 100×130 otwierana pneumatycznie, podstawa prosto-skośna3248,43
Klapa dymowa 100×150 otwierana elektrycznie, podstawa prosta4602,66
Klapa dymowa 100×150 otwierana elektrycznie, podstawa prosto-skośna4336,98
Klapa dymowa 100×150 otwierana pneumatycznie, podstawa prosta3536,25
Klapa dymowa 100×150 otwierana pneumatycznie, podstawa prosto-skośna3343,14
Klapa dymowa 100×180 otwierana elektrycznie, podstawa prosta4730,58
Klapa dymowa 100×180 otwierana elektrycznie, podstawa prosto-skośna4731,81
Klapa dymowa 100×180 otwierana pneumatycznie, podstawa prosta3665,40
Klapa dymowa 100×180 otwierana pneumatycznie, podstawa prosto-skośna3467,37
Klapa dymowa 100×200 otwierana elektrycznie, podstawa prosta4816,68
Klapa dymowa 100×200 otwierana elektrycznie, podstawa prosto-skośna4538,70
Klapa dymowa 100×200 otwierana pneumatycznie, podstawa prosta3753,96
Klapa dymowa 100×200 otwierana pneumatycznie, podstawa prosto-skośna3549,78
Klapa dymowa 100×100 otwierana elektrycznie, podstawa prosta4136,49
Klapa dymowa 100×100 otwierana elektrycznie, podstawa prosto-skośna3674,01
Oferta klap dymowych dostępnych w sklepie firmy Gulajski

Prace kominiarskie przy montażu systemów oddymiania

Prace kominiarskie przy montażu systemów oddymiania są niezwykle istotne, ponieważ to kominiarze zajmują się specjalistycznymi pracami związanymi z kominami i instalacją systemów odprowadzania dymu. Oto kilka aspektów prac kominiarskich, które są związane z montażem systemów oddymiania:

 • Weryfikacja i ocena kominów: Przed montażem systemu oddymiania kominiarze dokonują weryfikacji istniejących kominów. Sprawdzają ich stan techniczny, przepustowość oraz dopasowanie do wymagań nowego systemu oddymiania. Jeśli komin nie spełnia odpowiednich norm, mogą zalecić jego remont lub modernizację.
 • Instalacja przewodów oddymiających: Kominiarze biorą udział w instalacji przewodów i kanałów odprowadzających dym oraz gazów spalinowych. Dbają o to, aby przewody były prawidłowo dopasowane do systemu oddymiania i zapewniały sprawną i bezpieczną ewakuację dymu z budynku.
 • Montaż klapek i zaworów: W systemach oddymiania stosuje się klapy i zawory, które pozwalają na kontrolę przepływu dymu. Kominiarze odpowiedzialni są za montaż tych elementów w sposób zapewniający ich prawidłowe działanie i bezpieczeństwo.
 • Testy sprawności: Po zakończeniu montażu systemu oddymiania kominiarze przeprowadzają testy sprawności, aby upewnić się, że wszystkie komponenty działają prawidłowo i spełniają swoje funkcje. Wykonywane są testy z zakresu szczelności, sprawności klapek, odprowadzania dymu itp.
 • Czyszczenie i konserwacja: Kominiarze również angażują się w regularne czyszczenie i konserwację przewodów oddymiających. Dbanie o czystość i regularne usuwanie nagromadzonego osadu i sadzy zapobiega zagrożeniom związanym z zatorami w przewodach.
 • Pomiary i certyfikacja: Po wykonaniu prac montażowych kominiarze mogą przeprowadzić niezbędne pomiary, które są wymagane w celu uzyskania odpowiednich certyfikatów lub atestów dla systemu oddymiania.
Przegląd techniczny systemu oddymiania klatki schodowej
Przegląd techniczny systemu oddymiania klatki schodowej

Zastosowanie zbiorników ppoż. w systemach oddymiania

Zbiorniki PPOŻ oferowane przez firmę Navotech są kluczowym elementem systemów przeciwpożarowych. Są one budowane na bazie zbiorników z polietylenu ROK-PE lub zbiorników stalowych ROK-R. System PPOŻ może składać się z jednego zbiornika lub, w przypadku większych kubatur technologicznych, układany jest w baterie zbiornikowe o objętości do 1000 m3. Zbiorniki są przeznaczone do zabudowy w terenach zielonych lub w ciągach komunikacyjnych obciążonych ruchem kołowym.

Zalety zbiorników PPOŻ firmy Navotech to:

 • Elastyczność: Zbiorniki mogą być dostosowane do różnych wymagań, z możliwością tworzenia baterii zbiornikowych o objętości do 1000 m3.
 • Wytrzymałość: Zbiorniki są wykonane z polietylenu lub stali, co zapewnia ich trwałość i odporność na warunki środowiskowe.
 • Zintegrowany system sterowania: Zbiorniki są wyposażone w układ automatyki i sterowania, który jest zintegrowany z systemem informacji o stanie urządzeń i poziomie wody w zbiornikach.

Zbiorniki PPOŻ są kluczowym elementem systemów przeciwpożarowych, służącym do magazynowania wody, która może być wykorzystana w razie pożaru. Mogą być one zintegrowane z systemami oddymiania, dostarczając wodę do systemów sprinklerowych lub innych systemów tłumienia pożarów.

Zastosowanie zbiorników przeciwpożarowych (ppoż.) w systemach oddymiania:

Zastosowanie zbiornika ppoż.Opis
Magazynowanie wody do oddymianiaZbiorniki ppoż. przechowują wodę wykorzystywaną do generowania pary lub mgły wodnej w celu oddymiania pomieszczeń.
Systemy gaśniczeSą częścią systemów gaśniczych, gdzie woda z zbiornika jest używana do gaszenia pożaru oraz wspomagania procesu oddymiania przez zmniejszenie temperatury i ograniczenie rozprzestrzeniania się dymu.
Redukcja temperaturyWoda z zbiornika może być używana do chłodzenia struktur budynku, zmniejszając ryzyko zapalenia się i rozprzestrzeniania ognia, co przyczynia się do skuteczniejszego oddymiania.
Zasilanie systemów spryskiwaczyZbiorniki mogą dostarczać wodę do systemów spryskiwaczy, które wspomagają oddymianie poprzez kontrolowanie rozprzestrzeniania się ognia i dymu.
Awaryjne źródło wodyW przypadku awarii lub przerwy w dostawie wody, zbiorniki ppoż. mogą dostarczyć niezbędne zasoby wodne do systemów oddymiania i gaśniczych.
Zastosowanie zbiorników ppoż. w systemach oddymiania

Podczas pożaru, zbiorniki PPOŻ mogą wspomagać systemy oddymiania, dostarczając wodę do systemu wodnego oddymiania, które poprzez wytwarzanie mgły wodnej redukują temperaturę i stężenie toksycznych gazów. Zbiorniki PPOŻ są również używane w innych systemach tłumienia pożarów, takich jak systemy gaśnicze z wodą pianotwórczą. Woda z zbiornika jest mieszana z pianotwórczym środkiem gaśniczym, a następnie rozpylana na obszar pożaru w celu stłumienia ognia. W razie potrzeby, woda z zbiornika PPOŻ może być użyta bezpośrednio przez straż pożarną. Zbiorniki mogą być wyposażone w złącza umożliwiające podłączenie węży strażackich, co pozwala na szybkie i efektywne użycie dużej ilości wody.

Oceń: