Kanały przeciwpożarowe – ważne rozwiązanie pasywnego bezpieczeństwa przeciwpożarowego do kontroli cyrkulacji dymu i powietrza w budynkach.

Kanały i przewody oddymiające są bardzo ważnym elementem systemu ochrony przeciwpożarowej budynku. W zależności od przeznaczenia możemy wyróżnić dwa główne typy przewodów: przewody oddymiające oraz przewody ognioodporne .

Kanały oddymiające

Kanały oddymiające przeznaczone są do oddymiania budynków, zapewnieniają ewakuacji osób znajdujących się w budynku oraz ułatwiają pracy strażakom w przypadku pożaru.

Zazwyczaj takie kanały są instalowane w większych przestrzeniach budowlanych, takich jak parkingi, wieżowce i atria domów komercyjnych, biurowych i mieszkalnych. W wysokich pomieszczeniach (zwykle powyżej 15 m) dym rozprzestrzenia się szczególnie szybko i znacznie zmniejsza skuteczność automatycznych instalacji tryskaczowych, powodując szereg problemów dla inżynierów bezpieczeństwa pożarowego. Poprzez kanały, czasem przez systemy wentylatorów, dym jest kierowany na zewnątrz budynków. Jeżeli przewody oddymiające są instalowane w strefie pożarowej, muszą być w stanie wytrzymać przewidywane temperatury dymu podczas pożaru. Kanał zainstalowany w przegrodzie przeciwpożarowej (takiej jak przegroda przeciwpożarowa lub sufit) musi mieć taką samą klasę bezpieczeństwa przeciwpożarowego jak przegroda przeciwpożarowa.

systemy oddymiania klatek schodowych
systemy oddymiania klatek schodowych

Kanały ognioodporne

Kanały ognioodporne są stosowane w celu zapewnienia rozkładu ogniowego. Te ognioodporne kanały mogą pomóc w zapobieganiu rozprzestrzenianiu się ognia i ciepła z jednego pomieszczenia do drugiego.

Rozprzestrzenianiu się ognia z jednego pomieszczenia do drugiego można zapobiec na klatkach schodowych, pokojach i korytarzach publicznych, jeśli wszystkie materiały budowlane i elementy konstrukcyjne mają tę samą klasyfikację ogniową i klasę odporności ogniowej.

Ściany i podłogi pomieszczeń muszą być ognioodporne, co oznacza, że ​​nośność (stabilność), szczelność i izolacja muszą zachowywać swoje właściwości przez 30 do 240 minut. Z tego powodu konieczne jest zapewnienie, aby systemy inżynieryjne zainstalowane w elementach konstrukcyjnych oddzielających pomieszczenia spełniały wymagany poziom ochrony przeciwpożarowej oraz aby różne rury i kanały nie stały się przewodnikami gorącego dymu lub ognia, umożliwiając im rozprzestrzenianie się do inne pokoje.

W Europie inaczej ocenia się ryzyko rozprzestrzeniania się dymu w systemach wentylacyjnych. W niektórych krajach rozprzestrzenianie się dymu w systemach wentylacyjnych nie stanowi żadnego problemu, podczas gdy w innych bezwzględnie wymagane jest instalowanie klap przeciwpożarowych lub dymowych w systemach wentylacyjnych, jeśli ten sam system jest podłączony do więcej niż jednego pomieszczenia pożarowego. Niektóre przepisy krajowe przewidują nie tylko klapy przeciwpożarowe i dymowe, ale także projektowanie systemów i konstrukcji w oparciu o parametry.

W każdym przypadku, projektując kanały, które przecinają element ognioodporny lub oddzielający, konieczne jest staranne dobranie materiałów instalacyjnych. Konwencjonalne kanały blaszane nie spełniają uznanych na całym świecie wymagań przeciwpożarowych. Pod wpływem ognia szybko się nagrzewają i odkształcają. W pewnych okolicznościach mogą nawet przyspieszyć rozprzestrzenianie się ognia i dymu.

Zadzwoń! Zapytaj!