Przy projektowaniu podziemnych lub zamkniętych parkingów samochodowych ważne jest, aby jakość powietrza w pomieszczeniach spełniała wymagania przepisów dotyczących ochrony zdrowia. Decydując się na system kanałów do wentylacji, wybieramy jego ciągłą pracę, niezależnie od rzeczywistej potrzeby. Działanie system oddymiania opiera się na ciągłym monitorowaniu zanieczyszczeń/dymu i aktywacji, gdy pojawi się realna potrzeba. Wybór tego systemu prowadzi do znacznie lepszego dostosowania wentylacji do zmieniających się warunków. Dostosowuje się do zmieniającego się obłożenia garażu w ciągu dnia, co pozwoliło znacznie obniżyć koszty eksploatacji.

Producent systemów oddymiania: https://www.gulajski.pl/kontakt/

Działanie instalacji wentylacyjnej i metody oddymiania

Sposób działania system oddymiania zależy od ilości tlenku węgla w pomieszczeniu. Jest on mierzony przez specjalne detektory i po osiągnięciu wartości progowej włącza się wentylacja. Po przewietrzeniu pomieszczenia system powraca do trybu „czuwania”.

Klapy Dymowe
Klapy Dymowe

Głównym zadaniem systemu system oddymiania podczas pożaru jest jak najszybsze zatrzymanie rozprzestrzeniania się dymu i skierowanie go w stronę wentylatorów wyciągowych. Tam są natychmiast usuwane z parkingu. Po wyzwoleniu czujek dymu w pomieszczeniu wentylatory wyciągowe „impulsowe” i „osiowe” zaczynają pracować z maksymalną prędkością. Moc robocza wentylatorów jest dostosowana do odprowadzania ilości energii uwalnianej przez pożar i zapewnienia dobrej widoczności dla ludzi podczas ewakuacji. Z tego systemu szczególnie zadowoleni będą strażacy, ponieważ dostęp do ognia będzie możliwy od strony zawietrznej.

oddymianie parkingów
oddymianie parkingów

Zalety systemu system oddymiania

Główną przewagą tego systemu nad kanałami jest oddymianie. W przypadku pożaru w zamkniętym parkingu samochodowym, dym pokrywa całą jego wysokość już po kilku minutach. Jak pokazuje praktyka, kanały nie są najlepszym rozwiązaniem do usuwania dymu z pomieszczenia. Wpływa na to ograniczona ilość powietrza, jaką mogą przez nie przetransportować, nagłe zmiany w układzie hydraulicznym (zwiększenie oporów przepływu powietrza) oraz dłuższy czas dojścia do mocy maksymalnej. Otwory odciągowe często „rozciągają” dym po pomieszczeniu. Komplikuje to ewakuację ludzi i pracę strażaków. Tymczasem intensywny pęd dymu z płonącego samochodu wymaga sprawnego odprowadzania dymu i temperatury z kominka do najbliższych wentylatorów wyciągowych. Automatyka aktywuje „tryb pożarowy”, gdy tylko czujki dymu ogłoszą niebezpieczeństwo.

  • Niższa cena. Wybierając system oddymiania, możesz zaoszczędzić co najmniej 20% środków na projektowanie i instalację. Podczas eksploatacji system ten jest co najmniej 40% tańszy od innych. W rezultacie poprawia się tylko bezpieczeństwo ludzi.
  • Niższy opór przepływu powietrza. Częściej można zastosować wentylatory „osiowe” o mniejszej mocy, które są cichsze i tańsze w eksploatacji.
  • Możliwość powiększenia powierzchni. System ten dobrze sprawdza się w dużych, a nawet skomplikowanych powierzchniach magazynowych samochodów. Pozwala to na oszczędności poprzez eliminację kosztownych przegród i bram przeciwpożarowych, a jednocześnie konieczność uszczelniania otworów przeciwpożarowych.
  • Możliwość wyeliminowania Automatycznego Systemu Gaszenia. Nawet inżynierowie przeciwpożarowi wiedzą, że nie zgaśniesz samochodu z tryskaczami. Stosując ten system możemy osiągnąć obniżenie temperatury dymu i gazu. Ten sposób gaszenia powoduje, że dym i para wodna zaczynają przemieszczać się do podstawy pomieszczenia, co szczególnie utrudnia ich usunięcie. Testy przeprowadzone w warunkach naturalnych oraz komputerowe symulacje pożaru wykazały, że stosując sam system system oddymiania, uzyskujemy identyczne wskaźniki spadku temperatury w środowisku pożaru, jak przy zastosowaniu innych systemów. Po zainstalowaniu systemu system oddymiania istnieje możliwość rezygnacji z automatycznego systemu gaśniczego bez obniżania poziomu bezpieczeństwa pożarowego w zajezdni samochodowej;
  • Skuteczna wentylacja. Prawidłowe zaplanowanie tego systemu gwarantuje pełną wymianę powietrza, nie pozostawiając „martwych przestrzeni” (w których nie zachodzi cyrkulacja powietrza) nawet w bardzo szerokim garażu o złożonej architekturze.
  • Optymalne wykorzystanie powierzchni podziemnych magazynów samochodowych. Porzucenie systemu kanałów pozostawia więcej miejsca. Możliwe jest umożliwienie wjazdu wyższych samochodów lub odpowiednie zmniejszenie pomieszczenia, oszczędzając w ten sposób inwestycje. Sufit staje się nieobciążony, bardziej atrakcyjny estetycznie.
  • Elastyczna praca i łatwa regulacja. System ten można łatwo dostosować do krótkoterminowych potrzeb poprzez tymczasowe włączenie, zmianę trybu pracy wentylatorów.
  • Krótszy czas projektowania. Nie ma potrzeby projektowania długich, skomplikowanych sieci kanałów. Nie musisz tracić cennego czasu na koordynację układu z innymi systemami komunikacji.
  • Krótszy czas instalacji. W porównaniu do rozbudowanej sieci kanałów, wentylatory „impulsowe” są łatwe i szybkie w montażu w miejscach przewidzianych w projekcie. Montaż kanałów, ich dodatkowa izolacja czy zabezpieczenie przeciwpożarowe to dodatkowy czas (a czas to pieniądz).
Zadzwoń! Zapytaj!