Zaznacz stronę

Przy projektowaniu podziemnych lub zamkniętych parkingów samochodowych ważne jest, aby jakość powietrza w pomieszczeniach spełniała wymagania przepisów dotyczących ochrony zdrowia. Decydując się na system kanałów do wentylacji, wybieramy jego ciągłą pracę, niezależnie od rzeczywistej potrzeby. Działanie system oddymiania opiera się na ciągłym monitorowaniu zanieczyszczeń/dymu i aktywacji, gdy pojawi się realna potrzeba. Wybór tego systemu prowadzi do znacznie lepszego dostosowania wentylacji do zmieniających się warunków. Dostosowuje się do zmieniającego się obłożenia garażu w ciągu dnia, co pozwoliło znacznie obniżyć koszty eksploatacji.

Producent systemów oddymiania: https://www.gulajski.pl/klapy-dymowe/

Działanie instalacji wentylacyjnej i metody oddymiania

Sposób działania system oddymiania zależy od ilości tlenku węgla w pomieszczeniu. Jest on mierzony przez specjalne detektory i po osiągnięciu wartości progowej włącza się wentylacja. Po przewietrzeniu pomieszczenia system powraca do trybu „czuwania”.

Głównym zadaniem systemu system oddymiania podczas pożaru jest jak najszybsze zatrzymanie rozprzestrzeniania się dymu i skierowanie go w stronę wentylatorów wyciągowych. Tam są natychmiast usuwane z parkingu. Po wyzwoleniu czujek dymu w pomieszczeniu wentylatory wyciągowe „impulsowe” i „osiowe” zaczynają pracować z maksymalną prędkością. Moc robocza wentylatorów jest dostosowana do odprowadzania ilości energii uwalnianej przez pożar i zapewnienia dobrej widoczności dla ludzi podczas ewakuacji. Z tego systemu szczególnie zadowoleni będą strażacy, ponieważ dostęp do ognia będzie możliwy od strony zawietrznej.

Zalety systemu system oddymiania

Główną przewagą tego systemu nad kanałami jest oddymianie. W przypadku pożaru w zamkniętym parkingu samochodowym, dym pokrywa całą jego wysokość już po kilku minutach. Jak pokazuje praktyka, kanały nie są najlepszym rozwiązaniem do usuwania dymu z pomieszczenia. Wpływa na to ograniczona ilość powietrza, jaką mogą przez nie przetransportować, nagłe zmiany w układzie hydraulicznym (zwiększenie oporów przepływu powietrza) oraz dłuższy czas dojścia do mocy maksymalnej. Otwory odciągowe często „rozciągają” dym po pomieszczeniu. Komplikuje to ewakuację ludzi i pracę strażaków. Tymczasem intensywny pęd dymu z płonącego samochodu wymaga sprawnego odprowadzania dymu i temperatury z kominka do najbliższych wentylatorów wyciągowych. Automatyka aktywuje „tryb pożarowy”, gdy tylko czujki dymu ogłoszą niebezpieczeństwo.

 • Niższa cena. Wybierając system oddymiania, możesz zaoszczędzić co najmniej 20% środków na projektowanie i instalację. Podczas eksploatacji system ten jest co najmniej 40% tańszy od innych. W rezultacie poprawia się tylko bezpieczeństwo ludzi.
 • Niższy opór przepływu powietrza. Częściej można zastosować wentylatory „osiowe” o mniejszej mocy, które są cichsze i tańsze w eksploatacji.
 • Możliwość powiększenia powierzchni. System ten dobrze sprawdza się w dużych, a nawet skomplikowanych powierzchniach magazynowych samochodów. Pozwala to na oszczędności poprzez eliminację kosztownych przegród i bram przeciwpożarowych, a jednocześnie konieczność uszczelniania otworów przeciwpożarowych.
 • Możliwość wyeliminowania Automatycznego Systemu Gaszenia. Nawet inżynierowie przeciwpożarowi wiedzą, że nie zgaśniesz samochodu z tryskaczami. Stosując ten system możemy osiągnąć obniżenie temperatury dymu i gazu. Ten sposób gaszenia powoduje, że dym i para wodna zaczynają przemieszczać się do podstawy pomieszczenia, co szczególnie utrudnia ich usunięcie. Testy przeprowadzone w warunkach naturalnych oraz komputerowe symulacje pożaru wykazały, że stosując sam system system oddymiania, uzyskujemy identyczne wskaźniki spadku temperatury w środowisku pożaru, jak przy zastosowaniu innych systemów. Po zainstalowaniu systemu system oddymiania istnieje możliwość rezygnacji z automatycznego systemu gaśniczego bez obniżania poziomu bezpieczeństwa pożarowego w zajezdni samochodowej;
 • Skuteczna wentylacja. Prawidłowe zaplanowanie tego systemu gwarantuje pełną wymianę powietrza, nie pozostawiając „martwych przestrzeni” (w których nie zachodzi cyrkulacja powietrza) nawet w bardzo szerokim garażu o złożonej architekturze.
 • Optymalne wykorzystanie powierzchni podziemnych magazynów samochodowych. Porzucenie systemu kanałów pozostawia więcej miejsca. Możliwe jest umożliwienie wjazdu wyższych samochodów lub odpowiednie zmniejszenie pomieszczenia, oszczędzając w ten sposób inwestycje. Sufit staje się nieobciążony, bardziej atrakcyjny estetycznie.
 • Elastyczna praca i łatwa regulacja. System ten można łatwo dostosować do krótkoterminowych potrzeb poprzez tymczasowe włączenie, zmianę trybu pracy wentylatorów.
 • Krótszy czas projektowania. Nie ma potrzeby projektowania długich, skomplikowanych sieci kanałów. Nie musisz tracić cennego czasu na koordynację układu z innymi systemami komunikacji.
 • Krótszy czas instalacji. W porównaniu do rozbudowanej sieci kanałów, wentylatory „impulsowe” są łatwe i szybkie w montażu w miejscach przewidzianych w projekcie. Montaż kanałów, ich dodatkowa izolacja czy zabezpieczenie przeciwpożarowe to dodatkowy czas (a czas to pieniądz).

W parkingach podziemnych, w tym również w centrach handlowych, stosuje się różne rodzaje systemów oddymiania, których celem jest usunięcie dymu i spalin z pożaru z pomieszczeń parkingu i zapewnienie warunków bezpieczeństwa dla ewakuacji ludzi i zwierząt oraz umożliwienie pracy służb ratowniczych.

Najczęściej stosowanymi systemami oddymiania w parkingach podziemnych

 • System mechanicznego odprowadzenia dymu (MOBD) – polega na zastosowaniu wentylatorów do usuwania dymu i spalin z pożaru z pomieszczeń parkingu. Wymaga on instalacji wentylatorów i kanałów wentylacyjnych, które umożliwiają usuwanie dymu i spalin z parkingu na zewnątrz. System MOBD jest stosunkowo tani w instalacji i eksploatacji, ale wymaga regularnego utrzymywania urządzeń i kanałów wentylacyjnych w czystości i sprawności.
 • System automatycznego oddymiania (AOS) – jest to system, który automatycznie włącza wentylatory i otwiera klap dymowe w przypadku wykrycia dymu lub podwyższonej temperatury w pomieszczeniu parkingu. Działanie tego systemu jest zautomatyzowane i nie wymaga ingerencji człowieka. System AOS jest bardziej skomplikowany w instalacji i kosztowny w eksploatacji, ale umożliwia szybsze i bardziej skuteczne usuwanie dymu i spalin z pożaru.
 • Systemy ochrony przed pożarem za pomocą wody – systemy hydrantowe, zraszacze, piany gaśnicze itp. W przypadku pożaru w pomieszczeniach parkingu te systemy umożliwiają skuteczne gaszenie pożaru. Jednak zastosowanie tych systemów może powodować znaczne szkody na mieniu.
 • Systemy oddymiania naturalnego (NOS) – polegają na zastosowaniu wyłazów dachowych i klatek schodowych, które umożliwiają naturalny przepływ powietrza i usuwanie dymu i spalin z pożaru. System NOS jest stosunkowo prosty w instalacji, ale wymaga odpowiedniego zaprojektowania obiektu tak, aby umożliwić naturalny przepływ powietrza.
System WentylacjiOpisObowiązujące Normy i Przepisy
Wentylacja Ogólna (Bytowa)Zapewnia właściwą jakość powietrza podczas codziennego użytkowania. Usuwa toksyczne produkty spalania paliwa emitowane przez silniki spalinowe.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 56, poz. 461).
Oddymianie KanałoweSkłada się z sieci przewodów wyciągowych zakończonych kratkami wyciągowymi oraz instalacji nawiewu powietrza zewnętrznego.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 56, poz. 461). Dodatkowo, przewody wentylacyjne muszą mieć klasę odporności ogniowej z uwagi na szczelność ogniową i dymoszczelność E600S. Wentylatory powinny mieć odporność ogniową F400 120 lub F600 60, w zależności od wyników obliczeń lub symulacji.
Wybór odpowiedniego systemu oddymiania

Problem kanalizacji w parkingach podziemnych

Kanalizacja w parkingach podziemnych może być problematyczna z powodu specyficznych warunków, takich jak brak naturalnej cyrkulacji powietrza, niskie temperatury, wilgoć oraz obecność substancji chemicznych i olejów w wodzie. Aby rozwiązać ten problem, w parkingach podziemnych stosuje się różne rozwiązania, takie jak klapy zwrotne i filtry antyodorowe.

Klapa zwrotna to specjalne zawory, które umieszcza się w rurach kanalizacyjnych i odpływach, aby zapobiegać cofaniu się wody i gazów kanalizacyjnych do pomieszczeń parkingowych. Działają one na zasadzie zamykania się pod wpływem ciśnienia gazów kanalizacyjnych, dzięki czemu woda nie może cofnąć się do pomieszczeń parkingowych. Klapy zwrotne są stosowane w miejscach, gdzie występuje ryzyko zalania kanalizacji lub powstania w nich nieprzyjemnych zapachów.

Filtry antyodorowe są specjalnymi urządzeniami, które instaluje się w rurach kanalizacyjnych, aby usuwać nieprzyjemne zapachy. Działają one na zasadzie wychwytywania cząsteczek zapachowych z powietrza i zatrzymywania ich w filtrze. Filtry antyodorowe są skutecznym rozwiązaniem w przypadku, gdy woda spływająca do kanalizacji jest zanieczyszczona olejami lub innymi substancjami chemicznymi, które mogą powodować nieprzyjemne zapachy.

Innym rozwiązaniem problemu kanalizacji w parkingach podziemnych jest stosowanie systemów pompowania wody do sieci kanalizacyjnej na poziomie ulicy, zamiast wpuszczania jej bezpośrednio do rur kanalizacyjnych w pomieszczeniach parkingowych. W ten sposób unika się ryzyka zatkania rur kanalizacyjnych, które może prowadzić do zalania pomieszczeń parkingowych.

Problem/Element SystemuOpis i CharakterystykaRozwiązania i Metody Działania
Kanalizacja Parkingów PodziemnychSystem kanalizacyjny w parkingach podziemnych wymaga częstych zabiegów konserwacyjnych ze względu na ryzyko zatorów i złogów ograniczających przepływ.Regularne inspekcje i konserwacja, użycie specjalistycznego sprzętu do udrażniania kanalizacji.
Odprowadzanie Wody DeszczowejWoda deszczowa niesie zanieczyszczenia (liście, gałązki, piach, pyły), które mogą zablokować przepływ w odpływach kanalizacji deszczowej.Szybkie udrażnianie odpływów i pionów, stosowanie urządzeń do czyszczenia ciśnieniowego.
Połączenie OdpływówNa parkingach podziemnych często występuje połączenie odpływów kanalizacji deszczowej z dachu z odpływami liniowymi z kondygnacji podziemnych.Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury i systemów odprowadzających wodę, regularne czyszczenie i konserwacja.
Dostępność SprzętuStandardowe pojazdy asenizacyjne (WUKO) są zbyt wysokie, by wjechać do parkingów podziemnych.Użycie specjalnie obniżonych pojazdów asenizacyjnych, dostosowanych do warunków w parkingach podziemnych.
Podstawowe informacje o wyzwaniach związanych z kanalizacją i odprowadzaniem wody deszczowej w parkingach podziemnych oraz o metodach radzenia sobie z tymi problemami

Wszystkie te rozwiązania są ważne dla zapewnienia bezpiecznej i wygodnej eksploatacji parkingów podziemnych. Dzięki nim unika się problemów związanych z zalaniem pomieszczeń, nieprzyjemnymi zapachami oraz zatkanymi rurami kanalizacyjnymi.

Oceń: