Zaznacz stronę

Systemy oddymiania i wentylacji są niezbędne w przypadku pożaru w pomieszczeniu. Odprowadzają ciepło i dym powstający podczas pożaru, obniżając temperaturę powietrza. Wszystkie zastosowane mechanizmy wentylacji pożarowej oddymiania muszą być odporne na ogień przez 1 – 2 godziny.

System oddymiania i wentylacji musi umożliwiać ludziom opuszczenie budynku schodami przeciwpożarowymi lub windami. Bardzo trudno jest dokładnie obliczyć system oddymiania, ponieważ podczas pożaru istnieje wiele czynników, których nie można z góry wziąć pod uwagę.

Cechy systemu oddymiania i wentylacji

Wentylacja pożarowa i oddymianie są obowiązkowe.

System przeciwpożarowy to system połączonych ze sobą kanałów. Wykonane są z materiałów niepalnych. Czasami usuwanie dymu odbywa się w sposób naturalny i zależy od różnicy ciśnienia i temperatury między otoczeniem a pomieszczeniem, w którym wybuchł pożar. System oddymiania i wentylacji wyposażony jest również w mechanizm doprowadzenia powietrza do schodów, klatek schodowych i korytarzy pożarowych. Celem wentylacji pożarowej oddymiającej jest oczyszczenie pomieszczeń z dymu i sadzy w jak najkrótszym czasie. Różni się od konwencjonalnych systemów wentylacyjnych tym, że mieszanki powietrza o wysokiej temperaturze muszą być intensywnie wdmuchiwane, nie naruszając integralności i funkcji systemu. Należy zapewnić bardzo silny przepływ nadmuchu.

Jeśli zainstalujesz przewody wykonane z cienkiego metalu, zostaną one zdeformowane, szczelność przewodów zostanie zerwana, a dym rozprzestrzenia się na inne pomieszczenia. Aby temu zapobiec, kanały są izolowane w specjalny sposób.

Montaż przeciwpożarowej instalacji wentylacyjnej

Instalacja wentylacji oddymiającej obejmuje montaż klap przeciwpożarowych oraz klap dymowych. Klapy przeciwpożarowe montuje się w miejscach, w których wentylacja pożarowa jest podłączona do instalacji ogólnej. Klapka pozostaje otwarta. Z chwilą wyzwolenia alarmu klapa zostaje opuszczona i dym nie przedostaje się do systemu kanałów wentylacji ogólnej. W kanałach wentylacji pożarowej montowane są zawory oddymiające. Klapy przeciwpożarowe mogą być kwadratowe lub okrągłe, o różnych średnicach, które dobiera się w zależności od średnicy kanału wentylacyjnego.

Instalacja wentylacji oddymiającej obejmuje tylko instalację specjalnych wentylatorów promieniowych. Nie mają na nie wpływu gorące mieszaniny powietrza, dymu i sadzy. Aby zapobiec przedostawaniu się dymu do szybów wind, schodów, powietrze jest sprężane za pomocą wentylatorów.

Montaż systemu wentylacji pożarowej w kuchni

Montaż systemu wentylacji pożarowej w kuchni to istotne zadanie, które związane jest z zarówno z bezpieczeństwem, jak i z regulacjami budowlanymi. Ważne jest, aby wiedzieć, że wszelkie prace związane z takimi systemami powinny być wykonane przez wykwalifikowanego profesjonalistę.

Systemy wentylacji pożarowej są zaprojektowane tak, aby w przypadku wybuchu pożaru, ograniczyć rozprzestrzenianie się dymu i ognia, a także umożliwić skuteczną ewakuację osób przebywających w budynku. W kuchni, te systemy powinny być zainstalowane w strategicznych miejscach, które są najbardziej narażone na ryzyko pożaru – na przykład, nad blatem kuchennym, płytą grzewczą, czy piekarnikiem.

Podobnie, systemy wentylacyjne powinny być zainstalowane w pobliżu separatora tłuszczu podzlewowego. Te urządzenia są wykorzystywane do oddzielania tłuszczu i olejów od wody ściekowej, a ich niewłaściwe działanie lub konserwacja może prowadzić do zwiększonego ryzyka pożaru.

Przedstawiamy kilka ogólnych kroków, które mogą być związane z montażem systemu wentylacji pożarowej:

  1. Planowanie: Najpierw należy dokładnie zaplanować, gdzie systemy będą zainstalowane. Jest to zazwyczaj zależne od specyficznej konfiguracji kuchni, rodzaju urządzeń, jak również od obowiązujących przepisów i norm.
  2. Instalacja Wentylacji: Po ukończeniu etapu planowania, instaluje się właściwe systemy wentylacji. To może obejmować instalację kanałów wentylacyjnych, wentylatorów, klapek przeciwpożarowych, czujników dymu i innych komponentów.
  3. Testowanie i Inspekcja: Po instalacji systemów, są one poddawane szczegółowym testom, aby upewnić się, że działają prawidłowo i spełniają wszystkie obowiązujące normy i przepisy.

Specyfika instalacji systemu wentylacji pożarowej może różnić się w zależności od wielu czynników, takich jak lokalizacja budynku, jego konstrukcja, rodzaj i ilość sprzętu kuchennego itp. Dlatego zawsze zaleca się skonsultowanie planów z wykwalifikowanym specjalistą.


Oceń: